یکشنبه , 26 می 2019
خانه » خبر » آلمان از اولویت‌های همکاری با ایران است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوره جدید، آلمان از اولویت‌های همکاری با ایران است.

آلمان از اولویت‌های همکاری با ایران است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در دوره جدید، آلمان از اولویت‌های همکاری با ایران است.