آماده همکاری با شرکت‌های آمریکایی هستیم

آماده همکاری با شرکت‌های آمریکایی هستیم

رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه اقدام دیرهنگام منجر به عدم صدور ویزای تجار ایرانی به منظور همراهی با رئیس‌جمهور در نیویورک شد، گفت: آماده همکاری با شرکت‌های آمریکایی با مجوز مقامات ارشد هستیم.