استفاده از ظرفیت معادن در خراسان شمالی نیازمند توجه بیشتر است

استفاده از ظرفیت معادن در خراسان شمالی نیازمند توجه بیشتر است

بجنورد- رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالي گفت: با توجه به استعداد این استان در زمينه توليدات مواد معدني، بايد به استفاده از ظرفيت معادن خراسان شمالی توجه بیشتری شود.