ایران در تولید مخازن CNG با استفاده از ورق‌های داخلی خودکفا شد