بازار روسیه چشم‌انتظار محصولات كشاورزی خوزستان است

بازار روسیه چشم‌انتظار محصولات كشاورزی خوزستان است

اهواز ـ رئیس اتاق بازرگانی اهواز گفت: صادرات محصولات كشاورزی از شمال خوزستان به روسیه مقدمه بسیار خوبی برای ورود به بازارهای این كشور بوده و بازار روسیه چشم‌انتظار محصولات كشاورزی خوزستان است.