بخشنامه تفويض اختيار تعيين درآمد مالیات صاحبان مشاغل

بخشنامه تفويض اختيار تعيين درآمد مالیات صاحبان مشاغل

علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی، دستورالعمل تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۹۳ صاحبان مشاغل و صورتجلسه توافق با اتحادیه‌های صنفی را ابلاغ کرد.