بی‌اعتنایی مشتریان به سبدهای تخفیفی تولیدکنندگان

بی‌اعتنایی مشتریان به سبدهای تخفیفی تولیدکنندگان

اگرچه این روزها تولیدکنندگان در رقابت با یکدیگر برخی تخفیف‌های ویژه را برای مردم در نظر گرفته‌اند اما مردم در خریدهای خود دست به عصا شده و مدیریت مصرف را در خرید حتی کالاهای اساسی اعمال می‌کنند.