تاسیس شهرک صنعتی لوازم خانگی در تبریز/ لزوم فرهنگسازی مصرف بهینه