تجهیزات بازی در پارک‌های خراسان‌شمالی استاندارد لازم را ندارند

تجهیزات بازی در پارک‌های خراسان‌شمالی استاندارد لازم را ندارند

بجنورد- مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان‌شمالی گفت: غالب تجهیزات بازی در پارک‌ها و بوستان‌های استان استاندارد لازم را ندارند.