تشکیل هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری

تشکیل هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری

رئیس اتاق تعاون از تشکیل هیات داوری واگذاری‌ها در وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این هیات به موازات شورای عالی واگذاری تشکیل شده که روزهای پرمشغله‌ای هم دارد.