تعویق الزام داشتن نمايندگی برای واردات مصنوعات الکتريکی

تعویق الزام داشتن نمايندگی برای واردات مصنوعات الکتريکی

دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت از تعویق الزام داشتن نمایندگی برای ثبت سفارش و ترخیص مصنوعات الکتریکی و الکترونیکی، صوتی، تصویری و وسایل ارتباطی خبر داد.