تمهيدات حفاظتي پيشگيرانه عمومي قطعات مكانيك انواع باسكول

تمهيدات حفاظتي پيشگيرانه عمومي قطعات مكانيك انواع باسكول

تمهيدات حفاظتي پيشگيرانه عمومي قطعات مكانيك انواع باسكول

تمهيدات حفاظتي پيشگيرانه عمومي قطعات مكانيك انواع باسكول
دقت شود بين صفحه پلتفرم و ديواره باسكول يا رمپ هاي ورودي و خروجي قطعه سنگي و يا هر گونه زائده
خارجي كه باعث درگير شدن صفحه متحرك با قسمتهاي ثابت گردد و اختلاف در توزين را سبب گردد، وجود
نداشته باشد.
با توجه به ريزش سنگ و نفوذ گرد و خاك و گل ولاي و همچنين برف به سطح كناري و زيرين باسكول ، در
زمان هاي مناسب نسبت به نظافت آنها اقدام شود، (به عنوان مثال لازم است قبل از شروع فصل بارندگي نسبت
به تميز نمودن و بازديد ورودي چاه فاضلاب اقدام شود).
از كليه قسمت هاي فونداسيون در دوره هاي يك ماهه جهت مشاهده ي هر گونه ترك خوردگي، خورد شدگي
نشست يا پوكي در زير صفحات بيس پليت بازديد بعمل آيد تا از تخريب و هزينه بيشتر و در نتيجه خطا در توزين
جلوگيري شود.
تابلويي جهت اعلام مشخصات باسكول شامل حداكثر ظرفيت و ابعاد باسكول نصب گردد.
در صورت امكان در ورودي باسكول سرعت گير نصب نماييد تا وسايط نقليه با سرعت ثابت مناسب بر روي
باسكول قرار گيرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *