تهران و پاریس به «شرکای خوب» تبدیل می‌شوند

تهران و پاریس به «شرکای خوب» تبدیل می‌شوند

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه ایران و فرانسه می توانند سرمایه‌گذاری مشترک داشته باشند، گفت: امیدوارم تهران و پاریس بتوانند در شرایط جدید به وجود آمده در ایران، به شرکای خوب تجاری تبدیل شوند.