جوانان به سلامت اقتصاد بیمار کشور کمک کنند

جوانان به سلامت اقتصاد بیمار کشور کمک کنند

گرگان – مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون امور استان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور ضمن انتقاد از سیاسی کاری برخی ادارات، از جوانان خواست به سلامت اقتصاد بیمار کشور کمک کنند.