حال وروز این روزهای بازارخودرو/خواب زودهنگام زمستانی درراه است؟

حال وروز این روزهای بازارخودرو/خواب زودهنگام زمستانی درراه است؟

سفرهای تابستانی به روزهای پایانی رسید و دیگر نمی‌توان امید چندانی به رونق بازار خودرو داشت.فعالان بازار می‌گویند پرونده معاملات تابستانی را بسته‌اندوممکن است که خواب زودهنگام زمستانی بازاردر راه باشد.