گروه فنی آذر باسکول مفتخر به تجهیز و نصب سیستم توزین مخزن فروکتوز شرکت پاکدیس با دانش فنی بومی و استفاده از به روزترین تجهیزات توزین می باشد.