خیز ایران و عمان برای افزایش تجارت دوجانبه

خیز ایران و عمان برای افزایش تجارت دوجانبه

رئیس اتاق تهران با بیان اینکه حجم مبادلات تجاری ایران و عمان به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است، گفت: ایران و عمان زمینه‌های مناسبی برای رونق مبادلات تجاری دارند.