دامپینگ تولیدکنندگان سیمان در بازارهای خارجی

دامپینگ تولیدکنندگان سیمان در بازارهای خارجی

عضو انجمن تولیدکنندگان سیمان از قیمت شکنی برخی تولیدکنندگان سیمان در بازارهای خارجی خبرداد و گفت: به دلیل توقف ساخت و ساز در ایران، تولیدکنندگان سیمان را به نصف قیمت در بازارهای خارجی می‌فروشند.