راه‌اندازی بانک صنایع کوچک برای رونق کارآفرینی

راه‌اندازی بانک صنایع کوچک برای رونق کارآفرینی

وزیر صنعت، معدن و تجارت از راه‌اندازی بانک صنایع کوچک برای رونق کارآفرینی خبرداد و گفت: هدف از راه‌اندازی این بانک از سوی دولت، کمک به کارآفرینان و حمایت از کارآفرینی است.