زمان گسترش همکاری‌های ایران و استرالیا فرا رسید

زمان گسترش همکاری‌های ایران و استرالیا فرا رسید

سفیر استرالیا در ایران، دوران پساتحریم و لغو محدودیت‌های بین‌المللی بر علیه ایران را بهترین زمان برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و استرالیا دانست.