سرمایه‌گذاری ۳۳۶ میلیارد تومانی در سایت کارگاهی بانوان زنجان

سرمایه‌گذاری ۳۳۶ میلیارد تومانی در سایت کارگاهی بانوان زنجان

زنجان-مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی زنجان با بیان این‌که سایت بانوان در شهرک صنعتی شماره یک قرار دارد، گفت: سرمایه‌گذاری ۳۳۶ میلیارد تومانی در سایت کارگاهی بانوان زنجان صورت خواهد گرفت.