سیب‌زمینی بیشترین وزن صادراتی اردبیل را به خود اختصاص داد