صدای پای «پلیس اقتصادی» می‌آید/ «خبردار» پلیس برای اقتصاد ایران

صدای پای «پلیس اقتصادی» می‌آید/ «خبردار» پلیس برای اقتصاد ایران

پس از وعده تشکیل پلیس مالیاتی، این بار نوبت به پلیس اقتصادی رسیده است و اگر این وعده با همکاری وزارت اقتصاد عملیاتی شود، برای اولین بار پای پلیس به مسائل اقتصادی باز خواهد شد.