صنایع البرز ملزم به استفاده از کنتور آب هوشمند شوند

صنایع البرز ملزم به استفاده از کنتور آب هوشمند شوند

کرج-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای البرزگفت:از دستگاه‌های ذیربط در استان می‌خواهیم که صنایع این استان راملزم به استفاده ازکنتورهای آب هوشمند کنند واهرم‌های فشار در این راستا در مواقع مورد نیاز استفاده شود.