صنعت سی ان جی در کشور ۲۴ هزار شغل ایجاد کرده است

صنعت سی ان جی در کشور ۲۴ هزار شغل ایجاد کرده است

قزوین- رئیس انجمن جایگاه داران سی ان جی کشور گفت: با ۶۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در صنعت سی ان جی کشور در حال حاضر ۲۴ هزار نفر در این بخش مشغول کار شده اند.