یکشنبه , 26 می 2019
خانه » خبر » طرح جامع بسته‌های بیمه ای در شهرک‌های صنعتی ایران اجرا می شود
قزوین- عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: به منظور کاهش ریسک در تولید و کمک به صنعتگران در تسهیل و رونق اقتصادی فعالیتها، طرح جامع بسته‌های بیمه‌ای در صنایع کوچک اجرا می شود.

طرح جامع بسته‌های بیمه ای در شهرک‌های صنعتی ایران اجرا می شود

قزوین- عضو هیئت مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: به منظور کاهش ریسک در تولید و کمک به صنعتگران در تسهیل و رونق اقتصادی فعالیتها، طرح جامع بسته‌های بیمه‌ای در صنایع کوچک اجرا می شود.