طرح ویژه تولیدکنندگان برای ورود به بازار روسیه

طرح ویژه تولیدکنندگان برای ورود به بازار روسیه

عضو انجمن صنایع غذایی با بیان اینکه تولیدکنندگان نگران ورود ناموفق به بازار روسیه هستند، گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد که باخت کالاهای ایرانی در بازار عراق نباید در روسیه تکرار شود.