ظرفیت تولید فولاد ایران به ۵۲ میلیون تن افزایش می‌یابد

ظرفیت تولید فولاد ایران به ۵۲ میلیون تن افزایش می‌یابد

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه ایران تا سال ۱۴۰۴ ظرفیت تولید فولاد خام را به بیش از ۵۲ میلیون تن افزایش خواهد داد، گفت: ایران در جولای گذشته، ۱.۲ میلون تن فولاد تولید کرد.