قوانین موجود دیگر پاسخگوی اقتصاد نیستند

قوانین موجود دیگر پاسخگوی اقتصاد نیستند

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان سنگ آهن گفت: قوانین موجود دیگر پاسخگوی اقتصاد نبوده و باید شفافیت و گردش اطلاعات، جای وضعیت فعلی اقتصاد را بگیرد و دولت اطلاعاتی اضافی‌تر از بخش خصوصی نداشته باشد.