یکشنبه , 26 می 2019
خانه » خبر » معاون صادرات برای رئیس جمهور تعیین شود
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران خواستار تعیین معاون صادرات برای رئیس‌جمهور شد و گفت: بحران تقاضا در ایران انکار ناپذیر است.

معاون صادرات برای رئیس جمهور تعیین شود

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران خواستار تعیین معاون صادرات برای رئیس‌جمهور شد و گفت: بحران تقاضا در ایران انکار ناپذیر است.