نخستین نشست توسعه صادرات شرق استان سمنان در شاهرود برگزار شد

نخستین نشست توسعه صادرات شرق استان سمنان در شاهرود برگزار شد

شاهرود – نخستین نشست کارگروه توسعه صادرات شرق استان سمنان در حالی به میزبانی شاهرود برگزار شد که جای مدیران کل استانی نهادها و دستگاه های وابسته در این نشست خالی بود.