نمایشگاه بین‌المللی سنگ کشور در جوار خمینی شهر ایجاد می‌شود