هلند سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها را بر علیه ایران اعمال کرد

هلند سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها را بر علیه ایران اعمال کرد

رئیس اتاق ایران با بیان اینکه هلند سخت‌گیرانه‌ترین تحریم‌ها را بر علیه ایران در سال‌های گذشته اعمال کرده است، گفت: فرصت جبران اکنون برای هلند فراهم است.