پرده‌برداری از رانت‌خواران ارزهای ارزان/ دولت تصمیم ویژه گرفت

پرده‌برداری از رانت‌خواران ارزهای ارزان/ دولت تصمیم ویژه گرفت

در حالی قرار شده تا گمرک اسامی متخلفان در استفاده از ارزهای ارزان را در اختیار وزارت صنعت قرار دهد که معاون اول رئیس جمهور پیش از این از ماجرای رانت‌های میلیاردی ارز مرجع سخن گفته بود.