چراغ سبز تجار به رفتار ارزی دولت/ دلار ۳۱۰۰تومانی نرخ معقولی است؟

چراغ سبز تجار به رفتار ارزی دولت/ دلار ۳۱۰۰تومانی نرخ معقولی است؟

دولت نرخ دلار را در بودجه ۹۵ حدود ۳۱۰۰ تومان خواهد دید، البته اعضای اقتصادی کابینه از تک نرخی شدن ارز در سال آینده خبر داده‌اند. در همین حال، تجار هم به این رفتار ارزی دولت چراغ سبز نشان می‌دهند.