چین بزرگترین بازار صادراتی فرش ماشینی ایران شد

چین بزرگترین بازار صادراتی فرش ماشینی ایران شد

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک از تولید سالانه ۱۲۰میلیون متر مربع فرش ماشینی در کشور خبر داد و گفت:در حال حاضر چین ،بزرگترین بازار صادراتی فرش ماشینی ایران است.