کُک نفتی ایرانی صنایع فلزی را از واردات بی‌نیاز می‌کند