گلستان ۱۰۰۰ واگن قطار نیاز دارد/ آمادگی برای همکاری با هند

گلستان ۱۰۰۰ واگن قطار نیاز دارد/ آمادگی برای همکاری با هند

گرگان- رئیس اتاق بازرگانی گرگان گفت: گلستان در برآیند اولیه به یک هزار واگن نیاز دارد و به دلیل سرمایه گذاری خوب هند در عرصه راه آهن آماده همکاری فی ما بین هستیم.