۱۰ راهکار بخش خصوصی برای بازگشت رونق اقتصادی

۱۰ راهکار بخش خصوصی برای بازگشت رونق اقتصادی

رئیس اتاق ایران با اعلام ده راهکار بخش خصوصی برای خروج از رکود، گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق صکوک می‌تواند گرهی از این راه باز کند.