۲۲فقره قرارداد ضمانت سرمایه در استان قزوین منعقد شد

۲۲فقره قرارداد ضمانت سرمایه در استان قزوین منعقد شد

قزوین- معاون صنايع كوچك شركت شهرك‌های صنعتی استان قزوين گفت: به منظور کمک به نقدینگی واحدهای صنعتی و تضمین ضمانت فعالیت بنگاهای اقتصادی تاکنون ۲۲ فقره قرارداد ضمانت سرمایه در استان منعقد شده است.