۳۰ میلیارد ریال ضمانت برای واحدهای صنعتی خراسان شمالی صادر شد

۳۰ میلیارد ریال ضمانت برای واحدهای صنعتی خراسان شمالی صادر شد

بجنورد- مدیرعامل شركت شهركهای صنعتی خراسان شمالی از صدور بیش از ۳۰ میلیارد ریال ضمانت نامه برای واحدهای صنعتی استان جهت اخذ تسهیلات خبر داد.