۶۳ درصد شکایات از واحدهای صنفی سمنان به تشکیل پرونده منجر شد

۶۳ درصد شکایات از واحدهای صنفی سمنان به تشکیل پرونده منجر شد

سمنان – رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از گزارش افزون بر یک هزار و ۳۷۹ مورد شکایت مردمی پیرامون تخلفات واحدهای صنفی استان خبر داد و گفت: ۶۳ درصد این شکایات به تشکیل پرونده منجر شد.