۷۰درصد از ظرفیت تولید شرکت واگن پارس اراک غیرفعال است

۷۰درصد از ظرفیت تولید شرکت واگن پارس اراک غیرفعال است

اراک-مدیرعامل شرکت واگن پارس اراک در جریان بازدید معاون وزیر کشور از این کارخانه گفت: در حال حاضر ۷۰درصد از ظرفیت تولید واگن پارس اراک غیرفعال است و این شرکت تنها با ۳۰درصد ظرفیت خود مشغول به کار است.