آئین‌نامه تعیین تکلیف بدهی‌ها و مطالبات دولت ابلاغ شد