آغاز دلواپسی صنعتی نعمت‌زاده/ رکود بالاخره کار دست دولت داد

آغاز دلواپسی صنعتی نعمت‌زاده/ رکود بالاخره کار دست دولت داد

رشد صنعت و معدن بعد از ۴ فصل، دوباره سر جای اولش برگشت. صنعت دو درصد رشد منفی و معدن ۰.۶درصد رشد منفی را در فصل بهار تجربه کرد. رکود کم کم دارد کار دست دولت می‌دهد و لرزه بر پیکر تولید انداخته است.