ابلاغ آئین‌نامه نحوه مشارکت دستگاه‌ها با بخش خصوصی