استفاده حداکثری از توانمندی‌های بخش خصوصی ضروری است

استفاده حداکثری از توانمندی‌های بخش خصوصی ضروری است

زنجان- رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان بر ضرورت استفاده حداکثری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: تاکنون اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته اما این اقدامات کافی نیست.