ایران به دانش تولید امولسیفایرهای صنایع غذایی دست یافت

ایران به دانش تولید امولسیفایرهای صنایع غذایی دست یافت

رئیس هیات مدیره انجمن افزودنی‌ها از دستیابی ایران به دانش تولید امولسیفایرهای صنایع غذایی خبرداد و گفت: دولت باید از شرکت‌های دانش بنیان در این عرصه حمایت کند.