بالابودن قیمت تمام شده معادن بزرگترین معضل صادرات سنگ‌های تزئینی

بالابودن قیمت تمام شده معادن بزرگترین معضل صادرات سنگ‌های تزئینی

اصفهان – عضو کمیته سنگ‌های تزئینی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: بالا بودن قیمت تمام شده معادن بزرگترین معضل صادرات سنگ های تزیینی است.