بخش صنعت البرز از آب سدهای طالقان و امیرکبیر سهم داشته باشد

بخش صنعت البرز از آب سدهای طالقان و امیرکبیر سهم داشته باشد

کرج – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: لازم است بخش صنعت این استان از آب سدهای طالقان و امیرکبیر سهم داشته باشد و بخشی از آب این سدها به این بخش اختصاص داده شود.